testing

بخشیدن

Add updated translation texts here..
در مرحله دوم، سعی داریم از طریق خطوط مستقیم تلفنی میان مردم ایران و آمریکا ارتباط بر قرار کنیم. دستگاههای تلفن در مکان های عمومی در آمریکا نصب می شوند و با داوطلبان در ایران تماس گرفته می شود. در کنار هر تلفن در ایالات متحده مترجمی با ما همکاری خواهد کرد و از رهگذران برای مکالمه ای کوتاه با ایرانیان دعوت می شود. این تماس های تلفنی نشانه خواسته مشترک همه ما برای گفتگو بین دو کشور است و این دیپلماسی مردمی، راهی است برای پل زدن میان آن دسته از مردم ایران و آمریکا که تا کنون امکان برقراری چنین ارتباطی را نداشته اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط مستقیم تلفنی میان ایران و آمریکا اینجا را کلیک کنید و برای دریافت ایمیل و اطلاع از اخبار فعالیت ها در وب سایت ما عضو شوید.